Menighedsrådet | Nykøbing Falster Sogn

Menighedsrådet består af 15 folkevalgte medlemmer og 7 fødte medlemmer (præsterne), administrationschefen (sekretær) samt medarbejderrepræsentanten (observatør).

Menighedsrådet er det politisk, rammesættende niveau. Menighedsrådets medlemmer vælges ved folkeafstemninger hvert 4. år.