Udvalg | Nykøbing Falster Sogn

Udvalg

Menighedsrådets faste udvalg mv.

Forretningsudvalg:

Jørgen Jensen (formand), Lisbeth Rask Nielsen, Kurt  Edvardsen, Palle Jacobsen, Bjørn Krohn.

Kirkeudvalg

Palle Jacobsen (formand), Niels Reinhold Nielsen, Bjarne Schønbech, Kurt Edvardsen, Lars Garde Rasmussen, Lill A. Hemmingsen.

Kirkegårdsudvalg

Niels Reinholdt Nielsen (formand), Kurt Edvardsen, Bjarne Schønbech, John Rifbjerg Erichsen, Kasper O. Nielsen (overgartner).

Præstegårdsudvalg

Jens Gleie Damgaard (formand), John Rifbjerg Erichsen, Anne Marie Sakstrup-Blom, Britta Rose Kofoed Olsen, Mei Petersen.

Koncert- og aktivitetsudvalg

Lisbeth Rask Nielsen (formand), Anne Marie Sakstrup-Blom, Kurt Edvardsen, Irene Hansen, Pedersen, Lars Garde Rasmussen, Bjørn Krohn, Jannie E. Nielsen.

Kommunikationsudvalg

Palle Jacobsen (formand), Mei Petersen, Britta Rose Kofoed Olsen, Birthe Friis.

Valgbestyrelse

Jørgen Jensen (formand), Lisbeth Rask Nielsen, Palle Jacobsen

Redaktionsgruppe (kirkeblad)

Vacant (ansvarshavende redaktør), Mei Petersen, Britta Rose Kofoed Olsen, Birthe Friis, Birgitte Jansen (kommunikations- og administrationsmedarbejder).

 

Bygningssagkyndig

Arkitekt Rikke Cora Larsen