Udvalg | Nykøbing Falster Sogn

Menighedsrådets faste udvalg mv.

Forretningsudvalg:

Palle Jacobsen (formand), Lisbeth Rask Nielsen, Thea Björklund Hansen, Jørgen Jensen, Bjørn Krohn.

Kirkeudvalg

Palle Jacobsen (formand), Niels Reinhold Nielsen, Bjarne Schønbech, Kurt Edvardsen, Lars Garde Rasmussen, Lill A. Hemmingsen.

Kirkegårdsudvalg

Niels Reinholdt Nielsen (formand), Kurt Edvardsen, Bjarne Schønbech, John Rifbjerg Erichsen, Kasper O. Nielsen (overgartner).

Præstegårdsudvalg

Jens Gleie Damgaard (formand), John Rifbjerg Erichsen, Anne Marie Sakstrup-Blom, Britta Rose Kofoed Olsen, Mei Petersen.

Koncert- og aktivitetsudvalg

Lisbeth Rask Nielsen (formand), Anne Marie Sakstrup-Blom, Kurt Edvardsen, Irene Hansen, Pedersen, Lars Garde Rasmussen, Bjørn Krohn, Jannie E. Nielsen.

Kommunikationsudvalg

Palle Jacobsen (formand), Mei Petersen, Thea Björklund Hansen, Britta Rose Kofoed Olsen, Birthe Friis.

Valgbestyrelse

Palle Jacobsen (formand), Lisbeth Rask Nielsen, Jørgen Jensen

Redaktionsgruppe (kirkeblad)

Thea Björklund Hansen (ansvarshavende redaktør), Mei Petersen, Britta Rose Kofoed Olsen, Birthe Friis, Birgitte Jansen (kommunikations- og administrationsmedarbejder).

 

Bygningssagkyndig

Arkitekt Rikke Cora Larsen