Kirketjenere | Nykøbing Falster Sogn

Kirketjener Bettina Jepsen
54 85 09 87/ 29 62 61 96 mail: abj@nykfsogn.dk

    Kirketjener fortrinsvis ved Lindeskovkirken

    

Kirketjenervikar
24 61 49 88  / 54 86 18 25  mail: 

    Servicemedarbejder og kirketjener fortrinsvis ved         Klosterkirken.

Kirketjener Henning Madsen
23 23 83 67  mail: hma@nykfsogn.dk

    Kirketjener fortrinsvis ved Nordre Kirke

Kirketjener Ingelise Dalsby
61 20 31 84 mail: id@nykfsogn.dk

    Servicemedarbejder og kirketjener

 

Kirketjener Per Clausen
61 13 69 99 mail: pc@nykfsogn.dk

    Kirketjener fortrinsvis ved kapellet